Zapraszamy do wysłuchania rozmowy poświęconej tematowi agresji oraz przemocy. Czy są to pojęcia jednoznaczne. Jeśli nie, to czym byłby fenomen przejścia od jednego do drugiego. Czy każda agresja jest przemocą ? Steven Pinker, w swoim znanym dziele “Zmierzch przemocy. Lepsza strona naszej natury”  twierdzi, ludzkość stopniowo zmniejsza stosowanie przemocy, a wiek XX, mimo okrucieństw dwóch wojen światowych, wcale nie był wiekiem najbardziej naznaczonym przemocą. Następnie zapytamy  sędziego i zawodnika koszykówki Michała Jankowskiego, czy w dzisiejszym sporcie przemoc i agresja są nadal obecne i w jakich formach. Odpowiedzi na to jakie są źródła agresji i przemocy poszukamy w źródłach filozoficznych i nie tylko. Herman Broch twierdził, że rozpad w świecie wartości, pozostawił człowieka zagubionego w świecie, co przyczyniło się między innymi do wybuchu wojny. Nietzsche zaś odwrócił ich hierarchie, kwestionując dotychczasowy dyskurs aksjologiczny. Rozmowę zakończymy refleksją, czy człowiek może w jakiś sposób bronić się przed przemocą ? Do wysłuchania rozmowy zapraszają: Prof. Robert Piłat, Martyna Neumann, Joanna Skurzak i Marcin Piechota.

3/6