O świadomości czynu. I o informacji, która może nas przeprowadzić z jednego stanu w drugi

Zapraszamy do wysłuchania dzisiejszej rozmowy, zainspirowanej doniesieniami prasowymi. Spróbujemy nakreślić dwa problemy: czy każdy czyn, nawet ten który nas wzburza, wydaje się być bez sensu  jest naszym wyborem ? Czy przypisanie niepoczytalności, obniżenie kompetencji poznawczych wiąże się z nieakceptacją czynu ? Następnie zwrócimy uwagę na wartość informacji ? W jaki sposób dokonujemy segregacji, kategoryzacji. Jak działa mechanizm, który sprawia, że jedne informacje są relewantne, a inne nie ? Do wysłuchania rozmowy zapraszają: Prof. Robert Piłat, Martyna Neumann oraz Marcin Piechota.

Filozoficzny przegląd prasy. 3.08.2017