Agresja i przemoc

 

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy poświęconej tematowi agresji oraz przemocy. Czy są to pojęcia jednoznaczne. Jeśli nie, to czym byłby fenomen przejścia od jednego do drugiego. Czy każda agresja jest przemocą ? Steven Pinker, w swoim znanym dziele „Zmierzch przemocy. Lepsza strona naszej natury”  twierdzi, ludzkość stopniowo zmniejsza stosowanie przemocy, a wiek XX, mimo okrucieństw dwóch wojen światowych, wcale nie był wiekiem najbardziej naznaczonym przemocą. Następnie zapytamy  sędziego i zawodnika koszykówki Michała Jankowskiego, czy w dzisiejszym sporcie przemoc i agresja są nadal obecne i w jakich formach. Odpowiedzi na to jakie są źródła agresji i przemocy poszukamy w źródłach filozoficznych i nie tylko. Herman Broch twierdził, że rozpad w świecie wartości, pozostawił człowieka zagubionego w świecie, co przyczyniło się między innymi do wybuchu wojny. Nietzsche zaś odwrócił ich hierarchie, kwestionując dotychczasowy dyskurs aksjologiczny. Rozmowę zakończymy refleksją, czy człowiek może w jakiś sposób bronić się przed przemocą ? Do wysłuchania rozmowy zapraszają: Prof. Robert Piłat, Martyna Neumann, Joanna Skurzak i Marcin Piechota.