Rola filozofii: STANOWISKA

Po publikacji ostatniej audycji otrzymaliśmy kilka wiadomości z prośbą o udostępnienie większej liczby krótkich podsumowań stanowisk wybitnych filozofów w temacie zadań filozofii i filozofa. Ponieważ zależy nam także na edukacyjnym wymiarze radia, wobec czego prezentujemy kompilację wszystkich, które udało się przygotować naszym redaktorom. Poszczególne skróty przedzielane będą przerywnikami muzycznymi, aby ułatwić Państwu wybiórcze odtwarzanie. Zapraszamy do słuchania. Audycję przygotował Jakub Kiersikowski