Filozofia i literatura. Odcinek siódmy

ODCINEK SIÓDMY O „Czarodziejskiej górze” Thomasa Manna

FILOZOFIA I LITERATURA Cykl audycji, w których wybrane dzieła literackie służą za materiał do filozoficznej analizy. Zarówno świat przedstawiony jak język i kontekst historyczno-literacki składają się na zobowiązujące doświadczenie, którego treść zasila refleksję w dziedzinie etyki, epistemologii i antropologii. Doświadczenie to za sprawa artystycznego bogactwa i unikalnej jakości pozwala wyjść poza samo tylko ilustrowanie filozoficznych idei czy mechaniczne wyszukiwanie ich w dziełach literackich. Chodzi raczej o dialog pomiędzy literaturą i filozofią.