Posts Tagged "choroby"


Czy wiedza może być zła ? Zakłada się, że umysł ludzki, czy ludzki system decyzyjny zawsze z wiedzy skorzysta. A jednak intuicyjnie możemy stwierdzić, że zbyt wielki zasób informacji może utrudnić a nawet uniemożliwić podjęcie decyzji. W literaturze można spotkać się z pojęciem paraliżu decyzyjnego, gdzie podmiot nie jest w stanie wypracować kolejnych kroków, na skutek różnych czynników. Należałoby zatem zawęzić zakres informacji...

Read More