Posts Tagged "lewactwo"


Które cechy są relewantne w przedstawianiu naszej tożsamości ? Czy kryterium relewancji jest zależne od danej sytuacji ? Dlaczego identyfikacja może wprowadzać jakieś ograniczenia ? Na czym polega identyfikacja plemienna ? W czym zakorzenione są współcześnie pewne grupy, powiązane bardzo silnymi więziami, ale nie odwołujące się do idei, wspólnej historii czy narodowości- czy możemy mówić o nowej tożsamości plemiennej ? Czy pojęcie...

Read More