Posts Tagged "remiks"


Często myślimy, że remiks to tylko połączenie 2 piosenek, które znamy z dyskotek, niemniej remiks dotyczy wszystkich obszarów twórczości człowieka. Co za tym idzie łączenie ze sobą starych dzieł, tak, aby powstały nowe obiekty wiąże się z wieloma pytaniami natury etycznej i estetycznej. Wśród najważniejszych pytań pojawia się pytanie o prawa autorskie i własność intelektualną dzieł wykorzystanych do tworzenia nowego obiektu. Temat ten...

Read More