Zasadniczym tematem rozprawy Schelera o resentymencie jest problem człowieka w świecie wartości. Filozoficzna strona rozprawy o resentymencie stanowi oryginalny i niepowtarzalny wkład do problematyki wartości. Analizując ograniczoność i błędność pewnej formy...

czytaj dalej