Aporie samowiedzy (11) – Samoświadomość

W jaki sposób przebiega rozwój świadomości własnej świadomości ? Czy samoświadomość może być prawomocnym źródłem wiedzy ? Czy wnosi jakieś nowe poznanie ? David Rosenthal mówił, że świadomość  wymaga dwóch warstw: pierwsza to ta, dzięki której obcujemy ze światem, zbierając informacje w jedną „przestrzeń roboczą”. Druga warstwa to samoświadomość, dzięki której uprzytamniamy sobie tę funkcję umysłu, np. posiadamy czasu, przesuwamy uwagę na inną rzecz. Czy możemy mnożyć jednak poziomy świadomości  w nieskończoność  ? David Rosenthal mówi, że nie, samoświadomość chwytająca życie naszego umysłu, spełnia już swoją funkcję, nie potrzeba już świadomości wyższego rzędu.

Jaki samoświadomość ująć w kategoriach fenomenologicznych ? Czy możemy sprawdzić w jaki sposób „uchwytujemy” przedmioty ? Czy da się doskonalić nasze doświadczenie ? Brentano uważał, że z samej świadomości można uczynić osobny przedmiot. Świadomość niczym by się różniła od innych przedmiotów, które uchwytujemy naszymi zmysłami.

Dan Zahavi powołuje się na przedrefleksyją samoświadomością. Jest ona wewnętrzną własnością samego doświadczenia. W jaki sposób doświadczam, w taki sam sposób traktuje siebie i odwrotnie, jak traktuje siebie, tak samo doświadczam. Jedno określa drugie.