Aporie Samowiedzy (6). Perspektywa drugiej osoby.

Dlaczego przyjmujemy perspektywę drugiej osoby ? W jakim stopniu poszerza to naszą wiedzę o nas samych ? Czym jest praktyczny autorytet wewnętrzny ? Richard Moran dochodzi do wniosku, że człowiek posiada zdolność do odłączenia się od swoich własnych stanów, za pomocą przyznania się do nich lub nie. Carla Bagnoli zaś sugeruje, że poczucie władzy nad samym sobą, ma bardziej coś wspólnego z autorytetem drugiej osoby, a nie stosunkiem nas samych do nas samych.  Jakiej wiedzy o ludziach dostarczana nam eksperyment Milgrama ? Co o  doświadczeniu twarzy drugiego człowieka mówi Levinas ? W rozmowie z Prof. Robertem Piłatem, spróbujemy nakreślić horyzont kolejnej aporii związanej z przyjęciem perspektywy drugiej osoby.