„Explaining the Computational Mind ” Rozmowa z Prof. Marcinem Miłkowskim

Czym jest komputacjonizm ? Na czym polega wyjaśnianie obliczeniowe ? Czy możemy porównać pracę mózgu i umysłu do pracy komputera i oprogramowania ? Jak wiele teorie obliczeniowe mają wspólnego z dynamicznymi modelami umysłu ? Czy poznanie polega na posiadaniu informacji o świecie, czy wyłącznie na koordynacji wewnętrznej dynamiki systemu ? W rozmowie z Prof. Marcinem Miłkowskim, nawiązując do książki „Explaining the Computetional Mind” wydanej przez MIT Press, spróbujemy nakreślić horyzont współczesnych debat na temat pracy umysłu.