O filozofii średniowiecznej – rozmowa prof. Roberta Piłata z prof. Magdaleną Płotką – cz.1

Zapraszamy do wysłuchania pierwszej części wywiadu prof. Roberta Piłata z prof. Magdaleną Płotką.


Prof. ucz. dr hab. Magdalena Płotka – wicedyrektor Instytutu Filozofii UKSW, pochodzi z Pomorza, historyk filozofii, specjalizuje się w filozofii starożytnej i średniowiecznej. Studia magisterskie odbyła na Uniwersytecie Gdańskim, doktorat i habilitację na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Naukowo zajmowała się semantyką średniowieczną i średniowieczną filozofią języka, a także historią filozofii staropolskiej.