O filozofii średniowiecznej – rozmowa prof. Roberta Piłata z prof. Magdaleną Płotką – cz. 2

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu prof. Roberta Piłata z prof. Magdaleną Płotką.

Prof. ucz. dr hab. Magdalena Płotka – wicedyrektor Instytutu Filozofii UKSW, pochodzi z Pomorza, historyk filozofii, specjalizuje się w filozofii starożytnej i średniowiecznej. Studia magisterskie odbyła na Uniwersytecie Gdańskim, doktorat i habilitację na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Naukowo zajmowała się semantyką średniowieczną i średniowieczną filozofią języka, a także historią filozofii staropolskiej. Obecnie realizuje projekt dotyczący historii problemu przyjemności i humoru w filozofii średniowiecznej.