Rozmowa z ks. dr hab. Andrzejem Kobylińskim na temat książki „O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej: propozycja Gianniego Vattima”

Fryderyk Nietzsche miał intuicję, że wiek XX i XXI będą zdominowane przez nihilizm. Przyglądając się wydarzeniom współczesnym, jak również najnowszej historii trudno nie odnieść się do myśli „pierwszego doskonałego nihilisty europy”. We współczesnej mysli filozoficznej wiele uwagi poświęca się fenomenowi nihilizmu. Mówi się już o nim nie tylko w skali europejskiej, ale i światowej. W nawiązaniu do propozycji Gianniego Vattima spróbujemy odpowiedzieć na pytania czym jest nihilizm ? Na czym polega paradygmat myślowy nowej szkoły „Myśli słabej”, czy „Noweg Realizmu” ? Czy możliwe jest zbudowanie etyki nihilistycznej, pozbawionej fundamentów metafizycznych ? O współczesnych formach nihilizmu opowie ks. dr hab. Andrzej Kobyliński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autor książki „O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej. Propozycja Gianniego Vattima”.