Rozmowa z prof. Szymonem Wróblem nt. książki „Filozof i terytorium. Polityka idei w myśli Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczki, Krzysztofa Pomiana i Marka J. Siemka”

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Prof. Szymonem Wróblem z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Kolegium Artes Liberales na temat książki „Filozof i terytorium. Polityka idei w myśli Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczki, Krzysztofa Pomiana i Marka J. Siemka”. Na czym polega proces „odkształcania” myśli podczas procesu rozumienia cudzych myśli ? Czy istnieje ciągłość idei pomiędzy Kołakowskim, a Spinozą, czy Pomianem a Rousseau ? W jaki sposób idee kształtują nasz sposób myślenia ? Dlaczego warto „myśleć” tymi czterema wybitnymi intelektualistami warszawskiej szkoły historii idei ?