Wesele. Rekomenduje Agnieszka Gralewicz

 

Zapraszamy do wysłuchania krótkiej rekomendacji „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w

reżyserii Jana Klaty w Narodowym Teatrze Starym w Krakowie. Problem choroby woli

ilustruje kwestia Poety: „Jest jakaś ręka święta/i jest dłoń inna, przeklęta;/jest Szczęście, co

się ze mną mija,/i Nieszczęście, które mnie tuli”. Podstawy filozoficzne estetyki spektaklu

oraz wątki antropologiczne i polityczne tropi Agnieszka Gralewicz.

 

Wesele

Stanisław Wyspiański
Reż.
Jan Klata

Narodowy Stary Teatr
im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

Premiera 12 maja 2017 roku.