Czym jest konserwatyzm?

Konserwatyzm – ideologia, postawa czy światopogląd ? Jakie niesie wartości, jakie postawy wobec świata promuje ? Jakim zachowaniem cechuje się konserwatysta wobec ciągłych zmian, nowych pojawiających się wartości ?Czy da się pogodzić dobra tak bardzo dzisiaj wydaje się pożądane jak: asertywność, komfort życiowy, przyjemność, samorealizacja z dobrami takimi jak altruizm, bycie uprzejmym, szacunek dla różnych drobnych aspektów życia ?

Roger Scruton- brytyjski filozof, pisarz i kompozytor autor wielu książek poświęconych idei konserwatyzmu przestrzega przed utratą wartości, które tworzone przez wiele stuleci zanikają w ogromie tego, co nowoczesne. Zaznacza, że niestety te tradycyjne wartości coraz częściej odchodzą w cień, a ich miejsce zabierają dobra nowe, których nawet do końca nie chce nazywać wartościami.

O twórczości brytyjskiego konserwatysty rozmawiają ks. Prof. Jacek Grzybowski, Prof. Robert Piłat oraz ks. dr Roman Tomanek.

Rozmowę prowadzi Marcin Piechota