O cnotach mniejszych i przywarach. Gość Radia Filozoficznego- Prof. Marcin Zdrenka

„A czy wiesz, kogo ja zwę teraz prawym mężem? Tego z drugiego rzędu. Bo ów z pierwszego rodzi się może raz na pięćset lat – tak jak feniks ” Czyli o cnotach, nie tych górnolotnych, ale tych mniejszych, równie ważnych.

Gość radia filozoficznego, autor książek „O gnuśności” czy „Sześć Cnót Mniejszych”- Prof. Marcin Zdrenka jako mniejsze cnoty proponuje między innymi : inspiracje, życzliwość, szacunek, dbałość, prawdomówność, towarzyskość, humor. Czy krzywym zwierciadłem cnót są przywary ? Jak wobec tego traktować przywary- jako nauczone, wyćwiczone przyzwyczajenia, czy jako coś w rodzaju z gruntu fałszywej postawy wobec świata i ludzi. Dlaczego we współczesnym języku sprowadza się opis niektórych postaw do kilku wyrażeń, podczas gdy postawy te można opisać znacznie bogatszym zasobem słów ? A cnoty- czy humor, tak bardzo istotny w komunikacji, nawiązywaniu kontaktów, relacjach międzyludzkich , może być szkodliwy ? Gdzie leży granica- po przekroczeniu której już nie rozbawiamy osoby w kierunku której żart był skierowany, natomiast wyrządzamy krzywdę ? Do zrozumienia tych i wielu innych problemów przybliży Państwa dzisiejsza rozmowa, w której udział biorą: Prof. Marcin Zdrenka, Prof. Robert Piłat i Marcin Piechota.

 

CZĘŚĆ 1

 

CZĘŚĆ 2