Zmiany klimatu- etyczne wyzwania

Zapraszamy do wysłuchania audycji poświęconej naszej planecie. Zmiany  klimatu nie są popularnym terminem, ilekroć termin ten pojawia się w debacie publicznej lub wiadomościach nieuchronnie oznacza wieść o jakiejś katastrofie wywołanej przez nie lub też oznacza wizję kolejnych ograniczeń wygodnego życia, które mają przeciwstawić się kolejnym antropogenicznym zmianom. W erze antropogenu, epoki geologicznej naznaczonej panowaniem człowieka, zmiany klimatu są jednym z objawów wpływu człowieka na środowisko i jego możliwości trwałego zmieniania ekosystemów ziemskich. Mimo licznych dowodów wiele osób podważa zachodzenie zmian klimatu, a tym bardziej wpływ człowieka na występowanie tego zjawiska.W związku z tym wokół zmian klimatu narosło wiele kontrowersji, w tym również tych natury etycznej. W audycji dr Grzegorz Embros, dr Roman Tomanek, dr Dominika Dzwonkowska oraz Marcin Piechota skupiają  się na obszarze etycznych wyzwań zmian klimatu, których wbrew pozorom jest wiele i wywołują wiele trudności w jednoznacznej ocenie.