Aktualności


http://radio.filozoficzne.pl/wp-content/uploads/2017/07/aporie-samowiedzy-12-zakończenie-popra.mp3   To już ostatnia rozmowa z cyklu aporie samowiedzy. Spróbujemy w niej dokonać podsumowania naszych dociekań dotyczących poznania samego siebie. Gdybyśmy dokonali eksperymentu myślowego i wyobrazili sobie, że udało nam się, że potrafimy przedstawić teorię nas samych- czy taki rodzaj wiedzy byłby poznaniem siebie ? Dlaczego ciągłe...

Read More

http://radio.filozoficzne.pl/wp-content/uploads/2017/07/aporia-11-samoświadomość-poprawione.mp3 W jaki sposób przebiega rozwój świadomości własnej świadomości ? Czy samoświadomość może być prawomocnym źródłem wiedzy ? Czy wnosi jakieś nowe poznanie ? David Rosenthal mówił, że świadomość  wymaga dwóch warstw: pierwsza to ta, dzięki której obcujemy ze światem, zbierając informacje w jedną „przestrzeń roboczą”. Druga warstwa to...

Read More

http://radio.filozoficzne.pl/wp-content/uploads/2017/06/Aporia-10-Normatywność.mp3 Chcielibyśmy, aby nasze działania oparte były na racjach, a nie tylko na motywach, pobudkach czy powodach. Trzy ostatnie mają naturę psychologiczną, racje mają przełożenie na naszą racjonalną strukturę- mają, zatem sens filozoficzny. Jaki jest jednak związek pomiędzy normą a racją ? Dokonujemy czynu, na podstawie racji,  gdy jest ona przesłanką...

Read More

  W pierwszej części spróbujemy zdefiniować czym jest głupota ? Czy użycie tego terminu w odniesieniu do sporów, pomysłów, czy poglądów innych jest tylko i wyłącznie inwektywą, wyrzucającą poza dyskurs ? Jakie kryterium powinniśmy obrać, aby racjonalnie umieścić pewne dane w kategorii głupot ? Czy relewantność byłaby dobrym wyznacznikiem tego, czemu warto poświęcić uwagę i czas ? Czy może za kryterium powinniśmy obrać prawdziwość...

Read More