Aktualności


16 grudnia 2017 roku w Instytucie Filozofii UMK zorganizowano otwarte seminarium pt. „Elzenberg 2.0”. Spotkanie stało się okazją do dyskusji nad dorobkiem prof. Elzenberga oraz jego znaczenia dla współczesnej filozofii. W rozmowie udział wzięli: prof. Agnieszka Nogal (UW), dr hab. Marcin Zdrenka (UMK), dr Piotr Domeracki (UMK) oraz dr Dominika Dzwonkowska (UKSW)....

Read More

Dzisiejsza rozmowa jest oparta na dwóch opowiadaniach Karen Blixen: Uczta Babette i Burze. Pozornie opowiadania te dotyczą całkiem odrębnych tematów, a jednak okazuje się, że istnieje nić wiążąca je ze sobą. Jest nią problem wzajemnej relacji artysty i świata, jest to spojrzenie dwustronne- zarówno czym jest świat dla artysty, jak i kim jest artysta dla świata? W rozmowie udział brali: Prof. Robert Piłat, ks. dr Roman Tomanek, Joanna...

Read More

Inspiracji do dzisiejszej rozmowy dostarczył nam film Sidneya Lumeta z 1957 r pt. „12 gniewnych ludzi”. Opowiada on o grupie przysięgłych, którzy muszą wydać werdykt skazujący lub uniewinniający 17 letniego chłopca posądzonego o zabójstwo. Choć z początku konsensus zostaje niemalże osiągnięty, to wraz z rozwojem wydarzeń poszczególni bohaterowie zmieniają swoje przekonania. W naszej rozmowie spróbujemy rozstrzygnąć w jaki...

Read More