Duchowość ateistyczna

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy Roberta Piłata, Joanny Skurzak, Agnieszki Gralewicz, Martyny Filcek oraz Wojciecha Kozyry na temat duchowości ateistycznej. Współczesne procesy sekularyzacyjne nie ograniczają się do krytyki czy odrzucenia religii, lecz w jej miejsce proponują nową duchowość. Po krytyce religii nie pozostaje bowiem pustka, lecz pojawia się możliwość zastąpienia „złudnych dobrodziejstw” religii duchowością, która nie musi (i nie powinna) odwoływać się do transcendencji osobowej. Dyskusja dotyka takich tematów jak: czy istnieje koncepcja duchowości, która nie odwołuje się do rzeczywistość transcendentnej ? Czy duchowość ateistyczna jawi się jako alternatywa dla duchowości tradycyjnej (religijnej)? Czy duchowość ateistyczna jest w stanie zastąpić propozycje tradycyjnych religii i przyczyni się do przyjęcia przez osoby wierzące postawy ateistycznej. Zapraszamy!