O świadomości cielesnej. Rozmowa z dr hab. Michałem Wierzchoniem

W rozmowie dr hab. Michał Wierzchoń opowie o eksperymencie, polegający na wawarciu złudnego wrażenia, że przedmiot nie należący do naszego ciała odczuwany jest jako element naszego ciała. Opiera się min. na dostarczaniu osobie badanej niespójnych informacji. Okazuje się, że poprzez manipulację, możemy oddziaływać na „JA doświadczeniowe”, „JA fenomenalne”. Nasuwają się jednak pytania, czy może to mieć konsekwencje natury filozoficznej. Czy zmienia się również nasze „JA konceptualne” ?