Aporie samowiedzy. (3) Dialektyka samooskarżenia i samousprawiedliwienia.

W jaki sposób powinniśmy dokonywać oceny samych siebie wiedząc, że posiadamy dwa zupełnie niezależnie od siebie działające systemy: samowiedzę i sumienie. Analiza samego siebie dostarcza  nam pewien wynik, który może być sprzeczny z głosem sumienia. Powstaje wobec tego aporia- dwa systemy mówiące o nas samych, podważające nawzajem swoje kompetencje. Czy wyjściem z aporii może być ironia ?  W rozmowie Prof. Robert Piłat rozważy jaką cenę może zapłacić człowiek od uwolnienie się od dylematu związanego z poznaniem samego siebie.