Wolność i godność człowieka we współczesnych sporach bioetycznych. Odcinek czwarty

Odcinek czwarty – Spór o ustawę bioetyczną we Francji

W 2011 roku weszła w życie w Francji ustawa bioetyczna. Francuski ustawodawca określił, że co 7 lat należy dokonywać nowelizacji tego dokumentu. Dlatego w 2019 roku rozpoczęła się w kraju nad Sekwaną dyskusja społeczna dotycząca przygotowania nowej wersji ustawy bioetycznej.

Wolność i godność człowieka we współczesnych sporach bioetycznych

Cykl przygotowany przez prof. ucz. Andrzeja Kobylińskiego obejmuje sześć audycji i jest skierowany do słuchaczy zainteresowanych etyką oraz bioetyką. Obecnie toczą się trudne dyskusje dotyczące między innymi eutanazji, samobójstwa wspomaganego medycznie, zapłodnienia in-vitro, inżynierii genetycznej oraz macierzyństwa zastępczego. Rozwiązywanie tych zagadnień bioetycznych zależy od przyjętych poglądów filozoficznych. Bez określenia podstawowych pojęć filozoficznych takich jak osoba, godność człowieka, wolność czy prawo naturalne wszelkie debaty są pozbawione solidnego fundamentu. Głównym celem audycji jest zwrócenie uwagi, że kluczową rolę we współczesnych sporach bioetycznych odgrywa właściwe rozumienie godności i wolności człowieka.