Wolność i godność człowieka we współczesnych sporach bioetycznych. Odcinek trzeci

Odcinek trzeci – Wolność i moralność autonomiczna

We współczesnych dyskusjach na tematy bioetyczne bardzo często pojawia się pojęcie autonomii. Żeby uzasadnić legalizację eutanazji, macierzyństwa zastępczego czy inżynierii genetycznej, wielu ludzi powołuje się na zasadę autonomii człowieka. Koncepcję etyki autonomicznej wypracował niemiecki myśliciel oświeceniowy Immanuel Kant (1724-1804), który twierdził, że człowiek powinien podlegać tylko temu prawo, które sam sobie nadaje.

Wolność i godność człowieka we współczesnych sporach bioetycznych

Cykl przygotowany przez prof. ucz. Andrzeja Kobylińskiego obejmuje sześć audycji i jest skierowany do słuchaczy zainteresowanych etyką oraz bioetyką. Obecnie toczą się trudne dyskusje dotyczące między innymi eutanazji, samobójstwa wspomaganego medycznie, zapłodnienia in-vitro, inżynierii genetycznej oraz macierzyństwa zastępczego. Rozwiązywanie tych zagadnień bioetycznych zależy od przyjętych poglądów filozoficznych. Bez określenia podstawowych pojęć filozoficznych takich jak osoba, godność człowieka, wolność czy prawo naturalne wszelkie debaty są pozbawione solidnego fundamentu. Głównym celem audycji jest zwrócenie uwagi, że kluczową rolę we współczesnych sporach bioetycznych odgrywa właściwe rozumienie godności i wolności człowieka.