Pojęcia i rozumienie świata. Odcinek piąty

ODCINEK PIĄTY W tym odcinku przedstawiam transcendentalne podejście pojęć. Na przykładzie Hegla przedstawiam pewną wizje idealnego rozumienia jako samoodniesienia bytu - najbardziej ogólnie ujętej refleksji. Samowiedza bytu jest Pojęciem w znaczeniu absolutnym, zaś poszczególne, zmienne aparatury pojęciowe są jego częściowym urzeczywistnieniami. Stawiam pytanie do rozważenia w następnych...

Pojęcia i rozumienie świata. Odcinek czwarty

ODCINEK CZWARTY W odcinku czwartym omawiam zdolność do kategoryzacji w jej podwójnej funkcji: wyjaśnienia i rozumienia. Zastanawiam się nad wkładem kategoryzacji do rozumienia. Paradoksalnie wkład ten widać wyraźnie w kategoryzacjach o niskiej wartości poznawczej, prowizorycznych i niestabilnych. Ujawniają one istnienie abstrakcyjnych modeli leżących u podłoża kategoryzacji. Modele te mają...

Pojęcia i rozumienie świata. Odcinek trzeci

ODCINEK TRZECI W trzecim odcinku serii omawiam postępującą marginalizację wyjaśnień pojęciowych w naukach empirycznych. Proces ten pokazuję na przykładzie badań biofizycznych a konkretnie badań dynamiki molekularnej - przekształceniu i dekonstrukcji ulega tu pojęcie elektronu. POJĘCIA I ROZUMIENIE ŚWIATA Cykl poświęcony jest problemom współczesnej teorii pojęć. Przeznaczony jest dla studentów...

Pojęcia i rozumienie świata. Odcinek drugi

ODCINEK DRUGI W drugim odcinku serii przedstawiam niektóre trudności związane z teorią reprezentacji i z traktowaniem pojęć jako reprezentacji poznawczych. Przedstawiam hipotezę, zgodnie z którą pojęcia są przedmiotami abstrakcyjnymi służącymi do kodowania informacji. Dzięki temu kodowaniu każda treść poznawcza odnosi się nie tylko do swego przedmiotu, lecz także do całego aparatu pojęciowego....

Pojęcia i rozumienie świata. Odcinek pierwszy

ODCINEK PIERWSZY Wprowadzenie. Główna trudność w zrozumieniu zdolności posługiwania się pojęciami. Reprezentacyjna i ekspresyjna funkcja pojęć. POJĘCIA I ROZUMIENIE ŚWIATA Cykl poświęcony jest problemom współczesnej teorii pojęć. Przeznaczony jest dla studentów szczególnie zainteresowanych współczesną epistemologią, hermeneutyką, filozofią umysłu oraz tradycją filozofii transcedentalnej....

Duchowość ateistyczna? Rozmowa z prof. ucz. dr hab. Maciejem Bałą, dziekanem WFCh

Zapraszamy na wywiad z prof. ucz. dr hab. Maciejem Bałą na temat francuskiej duchowości ateistycznej. Czym jest duchowość? Czy można mówić o duchowości ateistycznej? Dlaczego filozofia francuska ukształtowała taką duchowość? Zapraszamy.